Annonse


UMTS-bombe fra Orkla

Sammen med seg har Orkla overraskende nok Posten, Hafslund, Dagbladet, Hakon Gruppen, NorgesGruppen og OBOS/NBBL.

I våre forhåndstips hadde ITavisen.no og andre observatører vært inne på alle de seks øvrige søkerne, men ingen hadde forutsett denne grupperingen.

– Flere ben

– Å få tildelt en UMTS-lisens vil være et viktig strategisk forretningsområde for Posten i fremtiden. Det vil både skape flere arbeidsplasser og bidra til nye utviklingsmuligheter i et konkurranseutsatt marked. I en tid preget av endringer er det avgjørende å sikre seg flere ben å stå på som passer inn i Postens fremtidige ambisjoner, sier konsernsjef Kaare Frydenberg i Posten.

Kraftig utbygging

Utover de 12 tettstedene hvor myndighetene har stilt krav om minimumsdekning, vil gruppen bygge ut 44 områder innen samme tidsfrist som for de 12.

Annonse


Bredden i kompetanse som vil kreves av en UMTS-lisenshaver er bakgrunnen for at gruppen har valgt å danne konsortiet og søke konsesjon.

– Vår vurdering er at det i dette tilfellet vil være en styrke med et kompetansemessig tyngdepunkt mot merkevarebygging, produktutvikling, konsumentforståelse og -kontakt, sier adm. direktør Tom Vidar Rygh i Orkla.

Dette konsernet forvalter allerede en portefølje på nærmere ti milliarder kroner innen tele, media og Internett-sektoren. Konsernet sto også sentralt i oppbyggingen av NetCom fra starten av, det hittil eneste tilsvarende prosjekt som er gjennomført i Norge.

Annonse