Vegard Pål

Annonse


Tele1 Europe med amerikansk UMTS-partner

Vegard PålMed i konsortiet er også den svenske teleaktøren Rix Telecom, som skal være tredje største forvalgsoperatør på fasttelefoni i Sverige, etter Telia og Tele2. Rix Telecom, basert i Gøteborg, har i dag ikke mobiltelefoni i sin tjenesteportefølje, men hevder å slå sine større konkurrenter på priser i fasttelefoni.

Partnere ønsket

Tele1 Europe bebuder en rask utbygning langt utover departementets minimumskrav (ti største norske byområder pluss Tromsø og Bodø) og åpner for flere innholds- og tjenesteleverandører.

Selskapet hevder i en pressemelding at det allerede har inngått avtale med to norske virtuelle operatører og er i forhandlinger med flere norske innholdsleverandører, som vil bli offentliggjort etter at avtalene er styrebehandlet.

Konkurranse

– Tele1 Europe betrakter UMTS-utbyggingen som den store muligheten til å oppnå reell konkurranse i det norske mobilmarkedet. Vi har selv erfaring som virtuell operatør i et GSM-marked som ikke er preget av virksom konkurranse, sier administrerende direktør Pål E. Vegard.

– En forutsetning for øke tempoet i utvikling av innholdstjenester i Norge er at leverandører av slike tjenester får tilgang til den mobile motorveien på konkurransedyktige vilkår. Åpen dør til nettet gir potensiale for et vell av tjenestetilbud til bedrifts- og privatmarkedet. Denne utviklingen vil vi sammen med våre partnere bidra til å fremskynde, dersom vi blir tildelt konsesjon, sier Vegard..

Annonse