xxx

Annonse


Sparket etter nedlasting av musikk

xxxEn IT-konsulent hos Raufoss Service hadde ikke hatt en eneste anmerkning i løpet av sine 28 år i bedriften. 20. desember i fjor ble han innkalt til et møte med ledelsen, der han innrømmet å ha lastet ned 626 MP3-filer, på arbeidsgiverens maskiner. Fire timer senere fikk han beskjeden om at han var sagt opp, skriver Dagens Næringsliv.

IT-konsulenten mente oppsigelsen var usaklig og saksøkte sin tidligere arbeidsgiver, men Hedmarken herredsrett mener Raufoss Service var i sin fulle rett da de sa opp medarbeideren.

Men retten fant likevel ut at bedriften hadde handlet i raskeste laget, og dømte dem til å betale 30.000 kroner i erstatning.

Saken ankes for Lagmannsretten

Nå anker den sparkede IT-konsulenten saken inn for Eidsvating Lagmannsrett. Det kan nemlig ikke dokumenteres at IT-konsulenten brukte arbeidstiden til å laste ned MP3-filene, og det er heller ikke dokumentert at han utsatte bedriften for en sikkerhetsrisiko.

Annonse
– Domstolen virker langt på vei å være enig i argumentene, men til tross for det gis saksøkte medhold, sier IT-konsulentens advokat, Dag Kemp, til DN.

I følge IT-konsulenten har bedriften gitt uklare signaler om hva som er akseptabel bruk av bedriftens datamaskiner, og dette var herredsretten langt på vei enig i. Til sammen hadde han 1500 musikkfiler lagret på harddisken.

Kolleger vitnet for IT-konsulenten

Kolleger vitnet også i retten, og fortalte at også andre medarbeidere brukte maskinene privat, til e-post, surfing og nedlasting av programmer, uten at ledelsen har reagert.

Noen medarbeidere ved Raufoss Service har lastes ned pornosider, men disse har sluppet unna med tilsnakk.

Konserndirektør i Raufoss Service, Bjørn Myhre, sier det er holdningen og handlingen til IT-konsulenten de har reagert på.

I Norge har det tidligere ikke vært rettssaker som har dreid seg om bruk av bedriftens maskiner til privat formål.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse