Nera ICO-phone

Annonse


Nera dobler resultatet

Nera ICO-phoneMed halvårsresultatet som ble presentert for Oslo Børs i dag, har adm. dir. Bjørn Ove Skjeie i Nera ASA bevist at han har klart å snu lønnsomhetsutviklingen i den norske teleleverandøren.

Gransker vi halvårstallene nærmere, ser vi at situasjonen likevel ikke er bare solskinn. Av overskuddet ble hele 62,7 millioner kroner hentet inn i første kvartal. I andre kvartal opplevde Nera ASA en svak resultatnedgang, fra 31,7 millioner kroner i fjor, til 29,9 millioner kroner i år, framgår det av halvårsregnskapet.

Nå må Skjeie vise at det norske industrikonsernet også klarer å møte markedets etterspørsel etter innovative produkter.

Streik

Nera ASA har ikke klart å holde følge med den ekspansive inntektsutviklingen i resten av telekombransjen. Konsernet har de siste årene hatt en svak nedgang i inntektene. Utviklingen fortsatte i andre kvartal.

Annonse


Sammenlignet med første halvår i fjor ble driftsinntektene i årets seks første måneder redusert med vel 200 millioner kroner, og endte til sist på 1,16 milliarder kroner. Inntektene i andre kvartal endte på 548 millioner kroner. Blant annet førte streiken i vår til en lite effektiv produksjonsutnyttelse og lavere leveransevolumer. Totalt tapte konsernet 10 millioner kroner som følge av streiken.

Ordretilgangen øker

Økende etterspørsel etter transmisjonsprodukter, blant annet i Latin-Amerika, lover godt for inntektsutviklingen resten av året. Ordretilgangen i andre kvartal utgjorde 852 millioner kroner, en svak vekst sammenlignet med samme periode i fjor, men betydelig over første kvartal, da konsernet bare inngikk nye avtaler til en verdi av 589 millioner kroner. Konsernet har nå en ordrereserve på 1,44 milliarder kroner.

Utbytte per aksje er satt til 71 øre, mot 43 øre i første halvår i fjor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse