Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Får ikke utlevert IP-adresser

Det vil bli svært vanskelig for Kredittilsynet å avsløre kursmanipulasjon på Internett. Post- og teletilsynet mener at kun politi- og påtalemyndigheter skal ha tilgang til IP-adresser.

Politidame
Kredittilsynet reagerte sterkt i våres på det de mente var falsk ryktespredning på nett. På ulike diskusjonsforum for aksjer og børskurser foregikk det virksomhet som Kredittilsynet mente var kursmanipulasjon.

I den sammenheng sendte Kredittilsynet en henvendelse til Post- og teletilsynet for å få klarlagt, om muligheten til å få utlevert IP-adressene til ryktemakerne. På den måten kunne de avsløre deres identitet.

Asle Fuhr i Post- og teletilsynet forteller til DN ajour, at denne type informasjon er forbeholdt politi- og påtalemyndigheter. De har vurdert saken på bakgrunn av Kredittilsynets henvendelse.

Men det trenger ikke foreligge en anmeldelse for at politi- og påtalemyndigheter skal få tilgang til adressene, men i følge Fuhr men det er tilstrekkelig at en sak er under etterforskning.

Kredittilsynet tar lovtolkningen til etterretning.