Politidame

Annonse


Får ikke utlevert IP-adresser

PolitidameKredittilsynet reagerte sterkt i våres på det de mente var falsk ryktespredning på nett. På ulike diskusjonsforum for aksjer og børskurser foregikk det virksomhet som Kredittilsynet mente var kursmanipulasjon.

I den sammenheng sendte Kredittilsynet en henvendelse til Post- og teletilsynet for å få klarlagt, om muligheten til å få utlevert IP-adressene til ryktemakerne. På den måten kunne de avsløre deres identitet.

Asle Fuhr i Post- og teletilsynet forteller til DN ajour, at denne type informasjon er forbeholdt politi- og påtalemyndigheter. De har vurdert saken på bakgrunn av Kredittilsynets henvendelse.

Men det trenger ikke foreligge en anmeldelse for at politi- og påtalemyndigheter skal få tilgang til adressene, men i følge Fuhr men det er tilstrekkelig at en sak er under etterforskning.

Kredittilsynet tar lovtolkningen til etterretning.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse