Annonse


Enklere å klage på mobilregningen

Nå åpnes den nye Teleklagenemnda, en nøytral instans som skal hjelpe med å avgjøre krangler mellom kunder og operatører. Under ledelse av en uavhengig formann og jurist, skal representanter fra både operatører og forbrukere være med å behandle klagesaker, skriver Aftenposten.

Klager og konflikter blir som regel løst gjennom en dialog mellom kunde og operatør, men når uenighetene blir for store skal saken gå videre til Teleklagenemnda, enten det dreier seg om mobilkunder eller fastlinjeabonnenter.

Flere operatører deltar

Den gamle klagenemnda, som bare behandlet klager fra Telenor-kunder, ble nedlagt i april i fjor. Allerede er NetCom, Telenor, Enitel og Tele2 med i den nye nemnda.

Annonse
– I det siste har kundene ikke hatt andre muligheter enn å gå til rettsvesenet dersom de ikke møter forståelse hos sin operatør. Det er ikke noe godt alternativ, siden det ofte dreier seg om mindre beløp, sier Forbrukerrådets juridiske rådgiver Paal Bjønness.

Selv om Teleklagenemndas dom juridisk sett ikke må tas til følge av operatørene, så vil nok de fleste rette seg etter nemndas avgjørelser, skriver Aftenposten.

Tar ikke sex-saker

De mange sakene med klager på enorme regninger på bruk av sextelefoner velger Teleklagenemnda likevel å holde seg unna, siden disse regningene som regel kommer direkte fra de som driver selve tjenesten.

Nemnda får vel kanskje nok å gjøre uansett, når folk kommer hjem fra ferie og oppdager hvor mye det egentlig kostet dem å ha med mobiltelefonen til utlandet…

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse