Annonse


– Operatørene holder prisene oppe

Prisene for å ringe fra utlandet til Norge, eller lokalt i utlandet med norsk abonnement, er ofte ubehagelig høye. Enda høyere kan det faktisk bli når du ringer til en annen nordmann som er i samme land som deg – da må du betale for å først ringe til Norge, og så for at samtalen settes opp til utlandet igjen.Det kan jo virke som om dette rett og slett skyldes grådighet fra operatørenes side, som står mer eller mindre fritt til å ta seg betalt hva som helst for å sette opp en samtale fra en annen operatør.

Øystein Hoel, seniorrådgiver i Post- og Teletilsynet, mener at mange operatører tjener godt på denne trafikken fra besøkende mobilbrukere, og har lite til overs for tiltak som reduserer denne inntekten.

– Det er nok flere av de store operatørene som er interesserte i holderoamingprisene høye, og som vil motvirke forsøk på å tvinge prisene ned. Særlig i enkelte u-land kan besøkende mobilbrukere være god butikk for lokale operatører.

Noe for EU-kommisjonen?

I Danmark ønsker Forbrukerrådet å ta opp problemet med høye oppkoblingspriser fra utlandet, og vil ha en drøfting i EU-kommisjonen. Det fryktes blant annet klager fra sjokkerte dansker som kommer hjem til skyhøye mobilregninger etter ferien, kunne Berlingske Tidende skrive denne uken.

Annonse


EU har allerede undersøkelser på gang på dette området, men Hoel har liten tro på at utfallet av disse vil bli nye EU-direktiv.

– Skulle EU kommer med nye direktiv, vil disse også bli gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen, sier Hoel til Wapland.no, men understreker samtidig at han altså ser på dette som lite sannsynlig.

Konkurranse vil presse prisene

– Vi er ikke kjent med at det er seriøse initiativ på gang for å gjøre noe med de høye roamingprisene, hvis vi ser bort fra EUs pågående undersøkelse, sier Hoel.

Hvis ingen sentrale organer kan gjøre noe med de høye prisene, blir det opp til operatørene selv, og mange mener at konkurranse med tid vil få prisene til å falle.

– Innføringen av UMTS kan endre ting, i og med at prisingen vil blianderledes. Hvordan dette vil slå ut på internasjonal roaming er foreløpiguvisst. Men flere operatører vil kunne tilføre dynamikk, og økt konkurransekan føre til at prisene faller, på samme måte som på fastnettet, sier Hoel.

Bør åpne nettene

Et viktig skritt for å få presset prisene ned, ville vært å åpnet Telenor og NetComs nett for andre operatører, mener han. I dag selger disse to operatørene bare ringetid til de andre tilbyderne, ikke reel tilgang til nettverket. Hvis de faktisk leier ut deler av nettet sitt til tredjeparter, vil dette kunne bidra til å løsne litt på prisene, tror Hoel.

– Hvis det blir åpnet for tilgang til mobile nett, som Sense ble nektet ifjor, vil det kunne få konsekvenser for roamingprisene, sier Hoel til Wapland.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse