Deskill

Annonse


Stjeler passord fra nettet

Deskill

Datasnokene kan legge inn en viruslignende programsnutt i Acrobat-filene som skaffer dem tilgang til harddisken din dersom du åpner pdf-filene på en nettside, skriver Computer Sweden.

Sikkerhetshullet åpner seg bare hos databrukere som anvender Windows, men ikke hos dem som bruker Macintosh eller Linux. Programmene som åpner for snokingen er Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Reader, Adobe Acrobat Business Tools samt Adobe Acrobat Fill In.

Adobe har laget et «plaster» som tetter hullet, og det finner du her. Det finnes også mer informasjon hos Securityfocus.com.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse