Microsoft-ansatte 1977

Annonse


Vanskeligere å lokke med opsjoner

Microsoft-ansatte 1977IT-ansatte krever høyere lønn etter kursraset i mars. Mange bla lokket med opsjonsprogrammene inn i nye jobber, men mange av opsjonene har vist seg å være lite verdt.

Investorerflukt ga dårlig aksjekurs

Flyktende investorer på aksjemarkedet rammer børsnoterte IT-selskaperdobbelt så hardt, når medarbeidere speider etter aksjekursen vedarbeidsdagens slutt. Etter kursraset i IT- og nettsektoren denne vårenkrever nøkkelmedarbeidere høy lønn fremfor opsjonsavtaler, rapportererDagens Industri.

– Det er vanskeligere å lokke personalet med opsjoner i dag, bekrefteradministrerende direktør Fredrik Forssberg i det finansiellerådgivningsselskapet Vencom overfor den svenske næringslivsavisen.

Verdiløse opsjoner

Fenomenet har allerede rammet amerikanske nettselskaper i flere måneder.Vårens dramatiske kursfall kan bety at ansatte ser sine opsjonsavtaler somlønn i himmelen. Det kan gjøre en allerede mobil gruppe arbeidstakere endamer rastløs.

Annonse


– Arbeidsmarkedet er svært flytende. Det er selgers marked, sier dagligleder Joe Sabounghi i hodejegerselskapet Compensation Resource Group tilWired News.

– Når en leder eller ansatt sitter på verdiløse opsjonsavtaler vurderer desituasjonen. Hva taper jeg på å starte på nytt et annet sted, spør Sabounghiretorisk.

Opsjonsavtaler er blitt stadig mer vanlig de siste årene, både i USA, Norge og Europa forøvrig. Incentivet gjør bedre betalte stillinger hoskonkurrenter mindre fristende for nøkkelmedarbeidere. Vanlige opsjonsavtaler gir medarbeidere muligheten til å kjøpe aksjer til en på forhånd avtalt pris, men eieren kan ikke selge dem før en viss tid er gått.

Lotterispill

I praksis betyr avtalen at ansatte må arbeide for selskapet i flere år førvedkommende kan selge uten å avskrive store gevinster. Denne type avtalerhar vært en så stor suksess at den går under kallenavnet “golden handcuffs”i USA.

Problemet oppstår når aksjekursene faller så mye at det opprinneligeaksjekjøpet ikke lenger virker som et incentiv, men snarere må avskrives som en dårlig investering. Auksjonshuset eBay opplever at aksjekursen stuper og stiger. Uroen legger et stort press på de ansatte.

– Når markedet er ustabilt fungerer opsjonsavtaler som en lotteribong,forteller persjonalsjef Rebecca Guerra i eBay.

Dersom den ansatte kommer seg inn til riktig tid vinner vedkommende stort.Opsjonsavtalen er imidlertid verdiløs dersom den inngås på feil tidspunkt.De rekordhøye svingningene i aksjemarkedet de siste månedene gjør det enda vanskeligere å si hva som er galt tidspunkt og hva som ikke er det.

Annonse