Mobiljord

Annonse


Siemens sinker mobilkonkurransen

Mobiljord

Den tyske giganten er nemlig ikke i stand til å levere de oppgraderinger som trengs før sommeren 2001.

Viktigste reform

Nummerportabilitet i mobilnettet er av Telenor og NetComs konkurrenter regnet som kanskje den viktigste reformen for å skaffe konkurranse om mobilkundene.

Selv om konkurransen fungerer når det gjelder nye kunder, er det naturlig nok ikke enkelt å få folk til å skifte ut sitt innarbeidede telefonnummer. Det må nemlig den som skifter fra en operatør til en annen, eller fra eksempelvis Telenor Mobil til en av de nye mobiltilbyderne som selger abonnementer under eget navn, men som benytter seg av NetCom og Telenors nett.

Annonse
Ytterligere forsinkelser

Rådgiver Øyvind Haugen i Post og teletilsynet forteller at det er sannsynlig at den bebudede datoen for innføring av nummerportabilitet i mobilnettet, som er satt til 1. september 2001 kan bli justert noe. Han vil ikke si i hvilken retning, men det ligger i kortene at dette betyr ytterligere utsettelse av denne reformen til 1. oktober eller 1. november 2001.

Da Post og teletilsynet sendte ut en høring om nummerportabilitet, fikk de naturlig nok inn reaksjoner fra de nye mobiltilbyderne om at fristen for innføring av nummerportabilitet er satt alt for langt fram i tid. Fra operatørene var reaksjonen at de ønsket mer tid, mens noen aktører mente 1. september 2001 er et greit tidspunkt.

Programvareoppdateringer forsinker

Fra flere forskjellige kilder har Wapland.no fått vite at den egentlige årsaken til at fristen er satt så vidt langt fram i tid, er at Siemens ikke kommer til å levere oppgraderingene som trengs i NetComs mobilnett tidlig nok til å forsere innføring av nummerportabilitet. Det er nemlig nødvendig å både oppgradere svitsjene i nettet og fakturasystemene.

Forsinkelsen bekreftes av Halvor Floden, UMTS-ansvarlig i Siemens Norge.

– Siemens var med i en gruppe hos Post og teletilsynet som diskuterte nummerportabilitet. Den jobben var ferdig våren 1999. Uheldigvis har Siemens programvareoppdateringer på årsbasis, sier Floden.

– For å få den norskspesifiserte versjonen av programvaren som sørger for nummerportabilitet gjennom de testene vi ønsket, rakk vi ikke å få dem med i den oppgraderingen som foregår nå. Denne programvaren får vi derfor etter planen ikke inn i svitsjene i mobilnettene i Norge før om om lag ett år, sannsynligvis i etterkant av sommeren 2001, fortsetter han.

Floden antyder likevel at om kunder og selskapet prioriterer annerledes er det mulig å forsere oppdateringen av programvaren.

Vil fjerne barnesykdommer

Floden understreker at Siemens ønsker å installere ny programvare i svært få nett for å teste og fjerne barnesykdommer før oppgraderingene sendes ut til alle nettene. Dette for å hindre at feil spres til mange mobiloperatører unødvendig.

Det ligger for øvrig i kortene at manglende prioritet hos både operatørene (les: NetCom) og hos Siemens er noe av årsaken til at oppdateringen av programvaren som sørger for nummerportabilitet er forsinket.

Danmark ett år tidligere ute

I vårt naboland Danmark blir nummerportabilitet innført fra årsskiftet i mobilnettet. Der er det også vedtatt å gjøre det mulig å bytte fra mobil til fastnett, uten å endre nummer, men dette er det ikke noe tilsvarende vedtak om i Norge.

Fra innsidere i bransjen forklares Danmarks forsprang med at svitsjene i flere av de danske nettene er levert av andre produsenter, og at det er en av årsakene til at det går fortere å få innført nummerportabilitet for våre naboer med de bløte vokaler.

Det norske selskapet Port Authority har levert løsningene som sørger for 25 prosent av trafikken i det danske fastnettet når det gjelder nummerportabilitet, og selskapet har også lagt inn anbud for å gjøre det samme med trafikken i mobilnettet. Hvem som får jobben i Danmark er ikke avgjort foreløpig.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse