Annonse


Kraftig børsoppgang for Letsbuyit.com

Letsbuyit steg fra emisjonskursen på 3,5 euro, tilsvarende drøye 28 norske kroner, til fem euro, tilsvarende drøye 40 norske kroner.

Under planlagt verdi

Nettselskapet drømte opprinnelig om å emittere sine aksjer til 15 euro. I første runde av den problematiske tegningsperioden gikk selskapet ut med en emisjonskurs på mellom seks og syv euro, men på grunn av laber interesse fra investorer måtte selskapet senke ambisjonene til mellom tre og fire euro. Da emisjonskursen ble fastsatt i går landet selskapet på 3,5 euro.

Letsbuyit.com sin vei til notering på Frankfurt-børsens Neuer Markt har vært lang og kronglete; selskapet har måttet forlenge tegningstiden tre ganger.

Hele 90 prosent av aksjene i emisjonen gikk til institusjonelle investorer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse