nummerportabilitet

Annonse


Slipper ekstranummer på mobil

nummerportabilitet

I et høringsdokument fra Post- og teletilsynet (PT) hevdes det at de samfunnsmessige kostnadene ved å innføre fast forvalg i mobilnettet overstiger inntektene. Derfor spør PT bransjen åpent om det er noen som er interesserte i fast forvalg.

To regninger

Fast forvalg betyr at en konkurrent til mobiloperatørene kan inngå avtale med operatørene og tilby kundene lavere takster. Dette gjøres enten ved at kundene slår et firesifret nummer før telefonnummeret – prefix – eller ved at dette prefixet legges inn i mobilnettet.

Det er det siste som kalles fast forvalg. Dette er innført i fastnettet, men har den ulempen der at kundene får regning både fra Telenor som eier nettverket og fra tilbydere som Tele2 og Enitel.

Annonse
EU ønsker ikke fast forvalg

– I fastnettet var det fornuftig å innføre fast forvalg, ettersom Telenor eier nettverket. I mobilbransjen er det annerledes. Her har konkurrentene fått innpass som tjenesteleverandører og selger mobilabonnementer som benytter de to operatørenes nettverk, sier avdelingsdirektør Geir Sundal i Post- og teletilsynet.

– Derfor spør vi nå om det er behov for å gjennomføre innføringen av fast forvalg. Dette er egentlig vedtatt innført, men vi er usikre på om det er nødvendig, sier han.

Videre hevder han at dersom noen av aktørene i bransjen ønsker fast forvalg i mobilnettet, vil PT vurdere det igjen. Noe av bakgrunnen for at PT snur i dette spørsmålet, er at EU ikke ønsker fast forvalg.

Liten interesse for fast forvalg

Seniorrådgiver Morten Neeb i Tele2 tror ikke det er behov for fast forvalg i mobilnettet. Tele2 selger mobilabonnementer som benytter Telenor Mobils nett.

– Vi får et mye bedre forhold til kundene med den typen service provider-avtaler som vi har i dag. Det er klart at med fast forvalg slipper kundene å miste sitt mobiltelefonnummer, men får samtidig regning både fra operatøren og eksempelvis oss. Skulle fast forvalg ha noe for seg, måtte noen gå inn og regulere prisene på mobilsamtalene. Jeg tror ikke det er stor interesse for fast forvalg på mobilmarkedet, sier Neeb.

Han ønsker heller at det blir innført nummerportabilitet i mobilnettene, slik at kundene slipper å bytte telefonnummer når de skifter operatør eller tjenesteleverandør.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse