Annonse


Slik øker mobilkonkurransen

Nummerportabilitet betyr kort og greit at en mobilbruker kan flytte fra en mobiloperatør til en annen uten å miste sitt telefonnummer. I dag må en kunde som bytter operatør kvitte seg med mobiltelefonnummeret sitt for å skifte operatør.

Allerede 1. juni 1999 ble det innført nummerportabilitet i det faste telefonnettet og samtidig ble det antydet datoen 1. september 2001 for å gjøre det samme i mobilnettet.

Viktigere i mobilnettet

– Det er viktigere med nummerportabilitet i mobilnettene enn i fastnettet. For konkurransen i Norge betyr dette enormt. Det er først når en abonnent kan bytte operatør uten å miste sitt innarbeidede nummer at konkurransen virkelig tar av, mener Morten Neeb i Tele2.

Annonse
Han mener det virkelig skal bli fart i sakene når nummerportabiliteten i mobilnettet er innført.

– Vi har solgt mange mobilabonnementer i Tele2.Mobil, men jeg regner med at vi i vår kundebase på 600.000 navn ville kunne solgt atskillig mer om de hadde sluppet å skifte mobilnummer. Det betyr nok mye for folk å beholde det nummeret som venner og forretningsforbindelser kjenner, sier han.

Vikarierende argumenter?

Neeb mener Telenor og NetCom burde vært presset av myndighetene til å innføre nummerportabilitet tidligere enn det planlagte tidspunktet 1. september 2001, men understreker samtidig at han selvsagt ikke har kjennskap til de tekniske problemene som er forbundet med denne reformen.

– Jeg kan ikke unngå å legge merke til at det er Telenor og NetCom som vil miste kunder når nummerportabilitet blir innført. Dermed er de neppe interessert i å forsere innføringen av nummerportabilitet, sier Neeb og antyder at de to operatørene har vikarierende argumenter når det tar tid for å få innført nummerportabilitet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse