Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Slik øker mobilkonkurransen

– Nummerportabilitet er det viktigste som kan skje for å gi mobilkundene et bedre tilbud, mener Morten Neeb i Tele2. Men han vil ikke vente til den planlagte datoen, 1. september 2001.

Neeb, Morten

Nummerportabilitet betyr kort og greit at en mobilbruker kan flytte fra en mobiloperatør til en annen uten å miste sitt telefonnummer. I dag må en kunde som bytter operatør kvitte seg med mobiltelefonnummeret sitt for å skifte operatør.

Allerede 1. juni 1999 ble det innført nummerportabilitet i det faste telefonnettet og samtidig ble det antydet datoen 1. september 2001 for å gjøre det samme i mobilnettet.

Viktigere i mobilnettet

– Det er viktigere med nummerportabilitet i mobilnettene enn i fastnettet. For konkurransen i Norge betyr dette enormt. Det er først når en abonnent kan bytte operatør uten å miste sitt innarbeidede nummer at konkurransen virkelig tar av, mener Morten Neeb i Tele2.

Han mener det virkelig skal bli fart i sakene når nummerportabiliteten i mobilnettet er innført.

– Vi har solgt mange mobilabonnementer i Tele2.Mobil, men jeg regner med at vi i vår kundebase på 600.000 navn ville kunne solgt atskillig mer om de hadde sluppet å skifte mobilnummer. Det betyr nok mye for folk å beholde det nummeret som venner og forretningsforbindelser kjenner, sier han.

Vikarierende argumenter?

Neeb mener Telenor og NetCom burde vært presset av myndighetene til å innføre nummerportabilitet tidligere enn det planlagte tidspunktet 1. september 2001, men understreker samtidig at han selvsagt ikke har kjennskap til de tekniske problemene som er forbundet med denne reformen.

– Jeg kan ikke unngå å legge merke til at det er Telenor og NetCom som vil miste kunder når nummerportabilitet blir innført. Dermed er de neppe interessert i å forsere innføringen av nummerportabilitet, sier Neeb og antyder at de to operatørene har vikarierende argumenter når det tar tid for å få innført nummerportabilitet.