www.udi.no

Annonse


Eksplosiv vekst i IT-utlendinger

www.udi.no

– Netthandelen mellom bedrifter tidobles innen 2004, og etterspørselen etter IT-spesialister vil stige like mye, hevder sjefen for Union Network International (UNI) Gerd Rohde, mandag. EUs mangel på dataeksperter øker fra dagens 500.000 til 1,7 millioner, viser beregninger fra organisasjonen.

Det skaper behov for importert arbeidskraft. UNI tror antall IT-kyndige fremmedarbeidere og pendlere mellom EU-landene, dobles innen 2004, melder Reuters.

Tyskerne har tidligere i år åpnet for import av 20.000 utlendinger med IT-kompetanse. Hittil har 7.000 personer meldt seg, og av disse kommer 1.200 fra India.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse