domenenavn

Annonse


Forenkler nye navn på nett

domenenavn

Diskusjonen om innføringen av nye toppdomener på nett har allerede pågått i flere år. De er ment å komme i tilleg til de allerede eksisterende toppdomenene som .com, .net og .org. I 1998 fikk ICANN i oppgave å være det organet som skulle styre navnepolitikken.

Det var på en konferanse i Japan at ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ) vedtok innføringen av de nye toppdomenene.

Tjent med flere toppdomener

For cirka en måned siden kom ICANN omsider frem til at man vil være tjent med flere toppdomener på Internett, etter evinnelige diskusjoner frem og tilbake. Nå har de altså tatt det formelle vedtaket, men detaljene rundt den nye navnepolitikken vil ikke være klare før 31. desember.

Annonse
På møtet som fant sted i Yokahama, ble det blant annet lagt frem en handlingsplan for de videre skrittene i prosessen mot nye navn.

Mange er glade for at de nye toppdomenene er på vei inn, ikke minst selskaper som har som en del av sin forretningsvirksomhet å selge navn, samt fungere som rådgivere innen domenenavngivning.

De som ikke er like begeistrede, er store konsern, som frykter økt misbruk av sine merkenavn.

Les mer på: www.icann.org

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse