Annonse


Nettsurfere blunder for blink

Mange selskap satser hardt på å få oppmerksomhet rundt sine annonser. Skarpe farger, og stadig skiftene budskap er hyppige virkemidler. Men dette er feil knep for å få oppmerksomheten til nettsurfere, hevder Irene Stenfors, som har sett nærmere på surferes lesevaner i en fersk magisteravhandling ved Lunds universitet.

Som et hjelpemiddel har hun målt hvordan øynene til forsøkspersoner beveger seg når de søker informasjon på Internett.
– De fleste reklamemakere ser ut til å tro at jo mer forstyrrende reklamen er, jo mer oppmerksomhet får den, sier hun til Sydsvenska Dagbladet.

Uventete bevegelser og heftig lyd betyr ofte fare.
– Derfor opplever nettsurferne at reklamemakerne forsøker å lure til seg oppmerksomhet, sier Stenfors, som mener at en stillestående tekstlink med tydelig informasjon fungerer bedre enn blinkende fargesjokk.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse