Arnt Sommerlund

Annonse


Hodepine av mobiltelefon

Arnt SommerlundRapporten kommer samtidig med at verdens helseorganisasjon utgir helseråd for brukere av mobiltelefon.

En rekke personer hevder at de har plager som skyldes bruk av mobil, sies det i en fersk granskning.

Den danske avisen Politiken omtaler tirsdag en ny norsk/ svensk undersøkelse blant 11.000 personer, som bruker mobiltelefoner i arbeidet.

– Varmefornemmelser ble hovedsaklig opplevd under selve samtalen. Andre symptomer, som blant annet hodepine, opptrådde under eller innenfor en halv time etter samtalen og varte i opp til to timer, skriver de skandinaviske forskere i rapporten, som er offentliggjort i tidsskriftet Occupational Medicine.

Annonse


Stråling

En konklusjon av undersøkelsen er at jo mer mobilen brukes, jo flere symptomer dukker opp.

De fleste, som mente seg plaget, merket ikke problemer før de hadde pratet mer enn fem minutter i telefonen. Halvparten av de plaget hadde forsøkt å gjøre noe med saken, men få hadde oppsøkt lege.Bruk av håndfritt hjalp, det samme gjaldt når samtalene ble kortere.

Ikke bevis for sammenheng

Dr. Gunnhild Oftedal ved NTNU og hennes svenske kolleger er enige, om at symptomer ikke gir noe bevis for sammenhengen.

– Det forhold at mennesker opplever et symptom, eller blir oppmerksom på et symptom under, eller etter en mobiltelefonsamtale, innebærer ikke sannheten om hva som har forårsaket symptomet, heter det i en uttalelse fra forskerne.

Bruk av kilder

Politiken har også intervjuet en dansk seniorforsker, som er skeptisk til den norsk/ svenske undersøkelsens bruk av kilder. Han mener at bruk av innsendte spørreundersøkelser kan gi et skjevt utvalg, og at de som ikke har sendt inn det utsendte spørreskjemaet, nettopp har latt være, fordi de ikke har hatt problemer ved bruk av mobil.

Seniorforsker Christoffer Johansen, i den danske Kræftens Bekæmpelse vil ikke gi noen råd om bruk av mobil.
– På Kræftens Bekæmpelse finner vi ikke, at der er tilstrekkelig viten om mobiltelefoni, til at vi kan gi folk råd, sier Johansen til Politiken. Han holder selv på med undersøkelse, som blir offentliggjort til høsten.

WHO

Rådene som verdens helseorganisasjon WHO har gitt ut er relativt velkjente. De kan sammenfattes:

  • Bruk håndfrie løsninger om du kan.
  • Begrens bruken av mobiltelefon.
  • Ikke bruk mobil når du kjører bil.

    Annonse


  • Annonse


    Annonse


    Annonse