Annonse


Manipulerer aksjekurs på nett

– De blir veldig overrasket når vi ringer dem, ja, sier avdelingsdirektør Eirik Bunæs i Kredittilsynet til Aftenposten.

Tilsynet har tatt kontakt med en rekke norske investorer, som er blitt gransket etter å lagt ut falske rykter om børsnoterte selskap. Ved å bruke pseudonym har de regnet med å forbli anonyme. Men dersom nettstedet logger innleggene, er det mulig å finne ut hvor innlegget er sendt fra.

Det å spre falsk informasjon har skjedd tidligere. Men Internett åpner for at denne typen informasjon kan spres raskere. Dermed blir det også lettere å hente inn en gevinst.

– Vi så ikke så mye på dette tidligere. Det har imidlertid utviklet seg til et nivå som gjør at vi må markere at dette faktisk er straffbart, sier Bunæs til Aftenposten.

Annonse
Kredittilsynet har ikke kapasitet til kontinuerlig overvåking. De som hittil er tatt, har fått problemer etter tips, eller på grunn av stikkprøver.

Strafferammen går fra bøter til fengsel innen ti år. Gevinst som er oppnådd ulovlig kan også inndras.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse