Annonse


Mobilen kan snart åpne dører

Firmaet arbeider med styring og prosesskontroll via GSM, og har utviklet den telefoniske dørnøkkelen for å demonstrere hva teknologien er god for.

Kjenner deg igjen

GSM-telefonen brukes til å taste inn en gitt kode, og kommuniserer med M-phone Communications system M42 Access. Dette systemet gjenkjenner det første ringesignalet, sjekker SIM-kortets nummer, kutter samtalen og åpner døren.

Ifølge det svenske datatidsskriftet Computer Sweden kan det mobile nøkkelsystemet styres fra en webside, men nøkkeleiere kan også legges inn og fjernes via GSM.

Mobil-nøkkelen kan benyttes til å løse en rekke praktiske nøkkelproblemer. Fremfor å vente halve dagen på en håndverker kan man dele ut en engangsnøkkel via nettet. For bedrifter kan systemet brukes til tidsstyrt adgangskontroll både for faste ansatte, konsulenter som er innom i en periode og vaskepersonell.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse