Annonse


Vil granske overprising på SMS

Telekonsulenten Netplan AS har regnet ut at fortjenesten på SMS er enorm, siden meldingene er bortimot kostnadsfrie for mobilselskapene. Omregnet til taletakst koster tekstmeldinger 200 kroner i minuttet.

– SMS-meldigner er korte og tar nesten ikke båndbredde. Selskapene kan sende ut disse når det er liten trafikk på nettet, sier Netplans direktør Torben Rune til CNN Norge.

I strid med EØS?

Videre hevder Netplan at prisingen på SMS-meldinger kan det være i strid med EUs regler om sammenhengen mellom pris og kostand.

Forbrukerombudet stiller seg kritisk til dette, og skal nå be Post- og Teletilsynet om å undersøke hvorvidt prisene er i strid med EØS-avtalen, skriver CNN Norge.

Annonse


Uenige med Netplan

Telenor og Netcom forsvarer sine priser på SMS, og mener Netplan har utelatt kostnader for maskiner og utstyr i sine utregninger. Ingen vil derimot si noe akkurat hvor store marginer de har på SMS i forhold til andre tjenester.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse