Deskill

Annonse


Telenor sparer 320 millioner i skatt

Deskill– Telenor har organisert en storstilt finansoperasjon slik at 320 millioner kroner hittil har unnsluppet statskassen, mener den norske finansavisen Dagens Næringsliv.

Skatteteknisk løses dette ved at Telenor leier ut digitale sentraler og sitt GSM-nett til et utenlandsk selskap, og så leier det samme utstyret igjen. Samtidig beholder Telenor eiendomsretten til utstyret.

– Smutthullet, som etter alt å dømme er Norges smarteste skattefinte gjennom tidene, er det altså et statseid selskap som står bak, kommenterer Dagens Næringsliv.

I Telenors årsrapport gjøres det rede for at avtalene omfatter driftsmidler med en bokført verdi på 2,2 milliarder kroner, og at selskapet hadde en gevinst på 320 millioner kroner på grunn av ordningen. Telenor betalte 1,3 milliarder kroner i skatt i 1999.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse