Enitellogo ny

Annonse


Enitel saksøker Telenor

Enitellogo nyEnitel stevnet fredag den 30. juni Telenor for voldgiftsretten, med påstand om at Telenor ikke innførte tjenesten fast forvalg tidsnok. Enitel hevdet også at de rutinene som er etablert av Telenor er diskriminerende.

– Vi mener at Telenor ikke er samarbeidsvillige nok, men misbruker sin dominerende posisjon til å trenere konkurranse i det norske telemarkedet, sier Øyvind Hauge, administrerende direktør i Enitel

– Barnesykdommer

– Vi stiller oss uforstående til dette søksmålet. Etter visse barnesykdommer i begynnelsen i fjor sommer har vi stort sett levert fast forvalg innenfor den avtalebestemte tidsrammen på fem dager fra bestilling, sier administrerende direktør Jan Edvard Thygesen i Telenor Telecom Solutions, som er den divisjonen i konsernet det tidligere Telenor Nett hører inne under.

Operatørvalg

Samtrafikkavtalen inneholder bestemmelser om likere konkurransevilkår mellom Telenor og andre teleoperatører i Norge. En sentral del av avtalen er tilbudet om fast forvalg av teleoperatør.

Annonse
Fast forvalg gjør det mulig for norske telekunder å velge andre teleselskaper enn Telenor for fast telefoni, uten å slå et firesifret nummer før selve telefonnummeret.

Post- og teletilsynet vedtok i 1998 at Telenor skulle tilby denne tjenesten fra og med 1. juni 1999.

«Useriøst»

– Gjennomføringen av avtalen går svært tregt, noe som er uakseptabelt for oss. Avtalebruddet påfører Enitel tap, men det mest betenkelig er at det samtidig sikrer Telenor betydelige inntekter som vi mener er urettmessig tjent, sier Hauge.

Thygesen stiller seg også uforstående til kravets økonomiske ramme på 120 millioner kroner.
– Det grenser til det useriøse, sier han.

«Trenerer ikke»

Enitels hevder at selskapet ordreinngang i dag er betydelig større enn det Telenor vil håndtere. Selskapet opplever nå at forespørslene hoper seg opp, og dette fører til økonomisk tap for Enitel.

– Vi har ingen som helst intensjoner om å trenere en samarbeidsavtalen, og mener vi stort sett lever opp til bestemmelsene, sier Thygesen.

Enitel AS er den nest største teleoperatøren i Norge på fastnett og vil i løpet av 2000 også tilby mobiltelefoni. I april inngikk Enitel en samarbeidsavtale om leie av kapasitet i NetComs mobilnett, slik at Enitel kan tilby mobiltelefoni fra høsten 2000.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse