Foto: Jørgen Berner Ross

Annonse


Pengestrøm til Sense

Foto: Jørgen Berner Ross– Sense skal videreføre den aggressive veksten i det norske så vel som i internasjonale markeder, sier adm.dir Nadir Nalbant.

I denne forbindelse planlegger selskapet en børsnotering og en større internasjonal emisjon som skal gjennomføres i løpet av høsten.

Penger inn

Selskapets styre har akseptert et tilbud fra en gruppe finansielle investorer syndikert av Pareto Fonds ASA om å gjennomføre en mindre emisjon på 85 millioner kroner.

Emisjonen vil bli behandlet på ekstraordinær generalforsamling som ventes avholdt tirsdag 11. juli.

Mobilselskapet Sense Communications har i løpet av 5 måneder i Norge og 3 måneders virksomhet i Sverige fått over 80.000 mobiltelefonabonnenter. Videre har selskapet over 110.000 internettkunder.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse