Annonse


EverCom selger seg ut i butikk-kjede

EverCom er nordens største produsent av PC’er. Selskapet har nå undertegnet en intensjonsavtale om del-salg av selskapets butikkjede.

– Salgsavtalen som nå er inngått er i tråd med vår strategi om å rendyrkeforhandlersegmentet som vår fokuserte salgskanal, heter det i en melding fra konsernsjef ChristianPaulsen i EverCom Network.

EverCom Networks markedsstrategi er å rendyrke selskapets salg gjennomforhandlere.

Av EverComNetworks 17 DataCentrum forretninger er 5 lokalisert i Sverige og 12 iDanmark. DataCentrum kjeden går i dag med underskudd på drift.

Annonse


50 prosent av DataCentrum blir solgt til Lars Kindell eller tilselskaper som kontrolleres av ham. Kindell overtar den daglige ledelsen og det operasjonelle ansvaret forDataCentrum.

Kindell er gründer av Network, som er den svenske delen av EverComNetwork ASA konsernet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse