Annonse


Treg start for kartnavigering i Norge

For å kunne navigere en bil ved hjelp av elektroniske kart trenger du et system som leser kartdata og tegner disse opp på en skjerm. I tillegg trenger du utstyr som kan fortelle deg hvor på dette kartet du faktisk befinner deg.

I dag brukes gps (globalt posisjoneringssystem) til denne siste biten, men om ikke lenge kan gsm-posisjonering komme til å ta over deler av denne funksjonen.

Unngå rushet

Tyske Blaupunkt har lenge jobbet med utvikling av navigasjonssystemer til bil, og er kommet opp med flere ulike modeller. Disse gir informasjon om alt fra når du skal svinge mot høyre, til hvor lang tid det vil ta å kjøre til nærmeste sykehus. I tillegg kan du få informasjon om korteste rute, beregnet ankomsttid, fartsgrenser osv.

Annonse


Informasjonen kan du lese på et kart, som grafiske symboler eller via en stemme som gir muntlige instruksjoner. Du kan også bruke systemet for å få informasjon om hvilke veier det lønner seg å kjøre for å unngå rushtrafikken, eller plukke ut den ruten som har flest severdigheter.

Venter på Tele Atlas

Hvor mye informasjon du får ut av systemet er avhengig av hva du putter inn. Det er Transport Telematikk (TT), et datterselskap av Telenor, som leverer kart- og veidata til Tele Atlas. Tele Atlas, behandler dataene og leverer ferdige cd-er til bruk i ulike navigasjonssystemer.

Ifølge prosjektleder i TT, Frode Abrahamsen, ble de norske dataene ble ferdig samlet høsten 1999. I februar i år ble dataene oversendt Tele Atlas.

Kommer til høsten

Tele Altlas har hovedkontor i Nederland, mens Skandinavia betjenes fra Belgia. Ifølge produktsjef for Skandinavia, Arnout Desmet, vil de første norske kartene være klare i oktober/november. Dette er et par måneder senere en først forventet.

Desmet sier til wapland.no at arbeidet med å konvertere dataene har tatt lenger tid enn forventet, og legger til at det ikke var Tele Atlas som sa at kartene skulle være ferdige denne sommeren.

Først til hovedstaden

Den første utgivelsen vil kun dekke Oslo. Kart som dekker større områder av sør-østlandet er ventet neste vår, men disse vil ikke dekke områder som Agderfylkene og Vestfold.

Deretter kommer kartene til å dekke stadig større områder, men når hele Norge vil være navigerbart kan Tele Atlas ennå ikke si noe om.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse