Annonse


Avtale om IT-lærebøker

Avtalen gir DataPower Learning rett til å distribuere alle produkter fra Microsoft Press i det norske markedet fra 1. juli i år og er verdt flere millioner kroner årlig.

Microsoft Press tilbyr et bredt spekter av lærebøker for opplæring i bruk av Microsoft programvare, programmeringsverktøy og Internett. Lærebøkene tilbys på alle nivåer, fra nybegynneropplæring til avansert nivå.

Størst i Norge?

DataPower Learning leverer fra før av læremidler for IT i Norge, både på bøker, CD-ROM og web-basert opplæring.

– Avtalen innebærer at utvalget av bøker innenfor IT-opplæring vil være det største i Norge. For våre kunder vil avtalen innebære at de nå kan forholde seg til en leverandør uansett behov for læremidler innen IT-området, sier administrerende direktør Bernt Gausen i DataPower Learning i en melding.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse