Annonse


Mobil danker ut fasttelefon

Samlet trafikkomsetning i mobilnettet var i fjor 4 milliarder kroner, mens samlet trafikkomsetning i fastnettet var 6,9 milliarder. Men av trafikken fra fastnettet var nesten 2 milliarder kroner til mobilnettet, ifølge statistikk fra Post og teletilsynet.

Trafikken til, fra eller innen mobilnettet utgjorde derfor vel 6 milliarder kroner, mens trafikken innen fastnettet omsatte for 5 milliarder.

Inntektene på abonnement er i denne sammenheng ikke regnet med, fordi de mobile kontantkortkundene ikke betaler faste abonnementer. Abonnementsinntektene for fasttelefoni var i 1999 hele 3,9 milliarder kroner, og utgjorde største enkelte inntektskilde. Mobilkundene betalte til sammen drøye 1,5 milliarder i abonnement.

Annonse


Over 2000 kroner året

Mobilnettet hadde ved inngangen til et nytt millennium 2.744.793 abonnenter (inkludert kontantkort), og passerer trolig 3 millioner i løpet av året. Snart har to av tre nordmenn mobiltelefon.

Antallet mobilabonnenter passerte antallet analoge fastabonnenter allerede ved årsskiftet 1998/99, men inkludert isdn var det totalt 3.175.993 fastnettabonnenter ved siste nyttår.

Det betyr at den gjennomsnittlige mobilkunde i fjor ringte for 1.441 kroner, mens den gjennomsnittlige fasttelefonkunde ringte for 2.172 kroner. Av sistnevnte tall er 627 kroner fast til mobil.

I snitt bruker vi derfor 2.068 kroner til, fra eller innen mobilnettet, mens vi bruker 1.545 kroner innen fastnettet.

Fast størst i minuttmål

Fastlinjetrafikken er fortsatt langt større enn mobiltrafikken målt i ringeminutter: 21,3 milliarder mot 2,6 milliarder. Trafikkøkningen er stor i fastnettet: 25 prosent, men større i mobilnettet: 40 prosent.

En stor del av trafikkøkningen i fasttelefon er internett-trafikk. Det bekrefter at når det gjelder samtaler er nordmenn langt på vei inn i det trådløse samfunn.

Og snart kommer mobilteknologi (gprs og umts) som gir mobiltelefonene konstant oppkobling til Internett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse