E-handel (tegning)

Annonse


E-handel hemmes av myndighetene

E-handel (tegning)På oppdrag fra Nextra har Citigate Technology gjennomført en undersøkelse i 11 europeiske land. Undersøkelsen tar for seg hvordan småbedrifter ser på myndighetenes tilrettelegging for e-handel.

Mer enn tre av fire norske bedrifter mener at myndighetene ikke legger nok til rette for e-handel, men likevel forventer de mindre av myndighetene enn andre steder i Europa. Kun 29 prosent mener det er myndighetenes oppgave å hjelpe dem å utnytte Internett.

I Frankrike svarte over 80 prosent av de spurte, at det absolutt er myndighetenes oppgave å legge til rette.

Krever tilpasning av toll- og avgiftspolitikk

– Undersøkelsen viser at hele Europa krever at toll- og avgiftspolitikken blir tilpasset Internett og den nye økonomien, sier markedsdirektør Diego MacKee i Nextra til Aftenposten.

Annonse


80 prosent av de 820 små – og mellomstore bedriftene som har deltatt i undersøkelsen, mener det er behov for å harmonere skattelovgivningen i Europa. Tallet for Norge var 79 prosent.

Nordmenn med tro på egne ferdigheter

Nordmennene i undersøkelsen har stor tro på Norges ferdigheter innen e-handel. 37 prosent av de norske bedriftene mener Norge ligger i tet.

Av alle de 11 landene har Norge nest mest tro på egne ferdighetene innen e-handel, mens kun tre prosent utenfor Norge tror av vi er i tet.

Undersøkelsen ligger på Nextras hjemmeside.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse