Annonse


38 norske telemilliarder i fjor

Omsetningsveksten var liten fra 1998 til 1999, bare vel 150 millioner kroner, noe som antagelig skyldes stadig lavere teletakster. Driftsutgiftene sank fra 34,3 milliarder i 1998 til 34 milliarder i 1999.

Men investeringene økte kraftig, fra 11,2 milliarder i 1998 til 14,1 milliarder i fjor, viser fersk statistikk fra Post- og teletilsynet.

Telebransjen betalte vel 1,4 milliarder i skatter, og med finansinntekter noe større enn finansutgifter gikk derfor bransjen totalt i 1.885 millioner i netto overskudd.

De 25.214 ansatte nedla i fjor 23.751 årsverk, noe som er en økning fra henholdsvis 22.533 ansatte og 21.070 årsverk i 1998.

Annonse


Det gir en omsetning på drøye 1,5 millioner kroner per ansatt, mens driftsoverskuddet per ansatt blir 157.755 kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse