Arnt Sommerlund

Annonse


Stopper billig mobil-tjeneste

Arnt SommerlundI fjor lansert TelePluss sin tilbakeringt-tjeneste for mobiltelefonbrukere. Ved å opprette en KontantPluss-konto kunne kundene ringe billigere med »dyre» kontantkort fra NetCom og Telenor.

Krangel oppløst

Både Telenor og NetCom har flere ganger forsøkt å forhindre deres kontantkortkunder i å bruke TelePluss sin løsning, som ble billigere. Saken har vært innom både rettsvesen og Post- og teletilsynet.

Men nå kan Telenor og NetCom puste lettet ut: Det er ikke lenger mulig å bestille KontantPluss eller fylle på en allerede eksisterende KontantPluss-konto.

Venner igjen

Da TelePluss hentet Mikael Rohde fra NetCom til stillingen som adm. direktør ble de to selskapene venner igjen.

Annonse


Den gang ble det opplyst at TelePluss skal levere egne SIM-kort slik at deres kunder skal kunne ringe på NetComs nett.

Øistein Eriksen bekreftet ovenfor ITavisen.no at de »i løpet av kort tid» vil lansere nye mobiltjenester under nytt merkenavn.

Tilbud til eks-brukere

TelePluss opplyser at de som har penger igjen på sin KontantPluss-konto har tre valg:

1. Benytte gjenstående beløp før 1. august 2000
2. Registrere navn, adresse, mobiltelefonnummer og kontonummer på deres hjemmeside (www.telekort.com) før 1. august 2000. Gjenstående beløp ved stenging av tjenesten vil tilbakebetales innen 1. september 2000. Registreringen kan også gjøres via brev eller faks. TelePluss AS betaler ikke ut gjenstående beløp under 10 kroner.
3. Registrere seg på hjemmesiden og motta tilbud om hvordan en kan overføre gjenstående beløp til TelePluss’ nye mobiltilbud.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse