Annonse


Telia vil kvitte seg med 10.000 ansatte

I følge den svenske avisen Dagens Nyheter kan så mange som en tredjedel av Telias ansatte havne i selskap, der Telia er minoritetseier, eller i nye selskap.

Utreder virksomheten

Særlig vil en rekke enheter under forretningsområdet Enterprises, kunne bli utsatt for utskillelse. Det innebærer blant andre Swedia Networks AB, Telia Installation, Närservice og Företagsservice, som til sammen har 7.000 ansatte.

– Virksomheten i Enterprise er nå gjenstand for gjennomgåelse. Visse virksomheter kan børsnoteres, skilles ut eller outsources. Visse enheter kan knyttes nærmere Telias kjernevirksomhet, sier Reinhold Geijer, viseadm. direktør i Telia.

Lønnsomhet og vekst viktigst

Han ønsker ikke å angi hvor store besparelser som er mulige, men at drivkraften for endring er å skape vekst og oppnå lønnsomhet i Telia.

Annonse


Telia vil etter all sannsynlighet beholde en minoritetsandel i de selskapene, og deretter kjøpe tjenester fra dem.

Flesteparten av de ansatte i Telia Enterprises er medlemmer i LO-foreningen Seko. Seko sier at de ikke frykter utviklingen, men ser heller fordeler.

Utskilte selskaper kan bli styrket

– De nye selskapene kan få en sterkere stilling enn de har i dag som enheter i Telia. Da vil vi også få muligheten til å installere for andre nettoperatører, som Utfors. I dag har disse enhetene kun Telia som kunde, sier Ronny Käck, fagforeningsleder i Seko Tele og styrerepresentant i Telia.

Käck ser ingen trussel mot sysselsettingen, men tror at resultatet kan bli positivt for de ansatte, dersom Telia finner rette partnere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse