Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telia mister norsk GSM-lisens

Etter kjøpet av 51 prosent av NetCom vil Telia etter all sannsynlighet miste sin lisens for å bygge et tredje GSM-nett (DCS 1800) Norge.

GSM-vignett
Det åpner for at andre interessenter kan komme inn og bygge nye mobilnett – og posisjonere seg bedre for UMTS-lisens.

– I utgangspunktet skal ikke noe selskap ha mer enn én mobillisens. Vi vil med det første ta kontakt med Telia for å få avklart hva deres posisjon blir i NetCom og hva slags planer de har for mobilnett i Norge, sier ekspedisjonssjef Per Sanderud i Samferdselsdepartementet til ITavisen.no.

Telia fikk i mars 1998 lisens til å bygge Norges tredje GSM-nett, før fusjonsforhandlingene med Telenor kom i gang for alvor. Etter at fusjonen havarerte før jul i fjor ble det etterhvert klart at Telia ønsket å få beholde lisensen, noe Samferdselsdepartementet godtok 31. mars.

Hadde deadline-problemer

Samferdselsdepartementet krevde at Telia måtte bygge ut sitt DCS 1800-nett slik at det dekket de 20 største tettsteder inne tre og et halvt år etter konsesjonstildelingen. Stor-Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger skulle være dekket innen 16. februar 2001.

Telia har på flere oppfordringer ikke kunnet gi opplysninger som tyder på at selskapet har begynt utbygning av DCS 1800-nett i Norge, og i mobilbransjen stilte man seg meget tvilende til om svenskene kunne nå tidsfristen for storbydekning innen 16. februar.

Men med kunngjøringen fredag om kjøp av 51 prosent av aksjene i NetCom er situasjonen med ett helt endret. Telia blir i praksis Telenors eneste konkurrent som mobiloperatør, inntil et tredje – og eventuelt et fjerde – nett bygges ut.

– Norske myndigheter ønsker fortsatt mer konkurranse i mobilmarkedet, sier Sanderud. Hans sjef, samferdselsminister Terje Moe Gustavsen, sa i april at han det også vil bli vurdert å bygge ut et fjerde GSM-nett, om frekvenskapasiteten og konkurranseforholdene tilsier det.

UMTS

Flere interessenter som ønsker å bygge tredje generasjons mobilnett UMTS i Norge ser det som en fordel å ha et GSM-nett å bygge på. Derfor er det viktig for dem å få en avklaring på GSM-lisensene før UMTS-søknadene skal leveres inn 14. august. Det skal tildeles fire UMTS-lisenser, hvorav Telenor og NetCom etter all sannsynlighet får én hver.

– Vi ønsker å få forholdene rundt GSM-lisensene avklart så snart som mulig, sier Sanderud, men han kan ikke love at ny GSM-lisens blir utlyst før 14. august. Det er tross alt bare knapt åtte uker til UMTS-søknadene skal innleveres, og minst ti interessenter jobber på spreng gjennom sommeren for å bli ferdige.