GSM-vignett

Annonse


Telia mister norsk GSM-lisens

GSM-vignettDet åpner for at andre interessenter kan komme inn og bygge nye mobilnett – og posisjonere seg bedre for UMTS-lisens.

– I utgangspunktet skal ikke noe selskap ha mer enn én mobillisens. Vi vil med det første ta kontakt med Telia for å få avklart hva deres posisjon blir i NetCom og hva slags planer de har for mobilnett i Norge, sier ekspedisjonssjef Per Sanderud i Samferdselsdepartementet til ITavisen.no.

Telia fikk i mars 1998 lisens til å bygge Norges tredje GSM-nett, før fusjonsforhandlingene med Telenor kom i gang for alvor. Etter at fusjonen havarerte før jul i fjor ble det etterhvert klart at Telia ønsket å få beholde lisensen, noe Samferdselsdepartementet godtok 31. mars.

Hadde deadline-problemer

Samferdselsdepartementet krevde at Telia måtte bygge ut sitt DCS 1800-nett slik at det dekket de 20 største tettsteder inne tre og et halvt år etter konsesjonstildelingen. Stor-Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger skulle være dekket innen 16. februar 2001.

Annonse


Telia har på flere oppfordringer ikke kunnet gi opplysninger som tyder på at selskapet har begynt utbygning av DCS 1800-nett i Norge, og i mobilbransjen stilte man seg meget tvilende til om svenskene kunne nå tidsfristen for storbydekning innen 16. februar.

Men med kunngjøringen fredag om kjøp av 51 prosent av aksjene i NetCom er situasjonen med ett helt endret. Telia blir i praksis Telenors eneste konkurrent som mobiloperatør, inntil et tredje – og eventuelt et fjerde – nett bygges ut.

– Norske myndigheter ønsker fortsatt mer konkurranse i mobilmarkedet, sier Sanderud. Hans sjef, samferdselsminister Terje Moe Gustavsen, sa i april at han det også vil bli vurdert å bygge ut et fjerde GSM-nett, om frekvenskapasiteten og konkurranseforholdene tilsier det.

UMTS

Flere interessenter som ønsker å bygge tredje generasjons mobilnett UMTS i Norge ser det som en fordel å ha et GSM-nett å bygge på. Derfor er det viktig for dem å få en avklaring på GSM-lisensene før UMTS-søknadene skal leveres inn 14. august. Det skal tildeles fire UMTS-lisenser, hvorav Telenor og NetCom etter all sannsynlighet får én hver.

– Vi ønsker å få forholdene rundt GSM-lisensene avklart så snart som mulig, sier Sanderud, men han kan ikke love at ny GSM-lisens blir utlyst før 14. august. Det er tross alt bare knapt åtte uker til UMTS-søknadene skal innleveres, og minst ti interessenter jobber på spreng gjennom sommeren for å bli ferdige.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse