Annonse


Kjemper mot patent på programvare

I dagens EU er det mulig å ta patent på et helt programvaresystem, men ikke elementer eller abstrakte aspekter ved dette systemet.

EUs patentdirektiv kan endre på dette, og den norske regjering har også gitt sterke signaler om at de ønsker å innlemme EU-direktivet i EØS-avtalen.

EU har kun tatt hensyn til store selskap

Konsortiet Eurolinux kjemper mot programvarepatent i Europa – de mener at programvare bør bli unntatt fra direktivet. Gruppen av motstandere har laget dokumentet, The Eurolinux File On Software Patents», som forklarer farene ved programvarepatent.

Dokumentet baseres på økonomiske og juridiske analyser, og viser at EU kun har tatt hensyn til store selskap i sitt patentdirektiv, og at små innovative selskaper helt har blitt ignorert i vurderingene. Dette vil i følge Eurolinux føre til en økning i programvarepatent i Europa, og det er de store programvarekjempene som vil gå ut som vinnerne.

Annonse


Patenter gir større kostnader

President i NetPresenter, Frank Hoen, reiser en advarende pekefinger og uttaler til Linuxworld at programvarepatent, slik som det fungerer i USA, er opphav til store kostnader i form av juridiske prosesser og at verken oppfinnere eller investorer klarer å beskytte seg.

»Programvareindustrien og dens prosesser skiller seg svært mye fra den øvrige industrien», skriver Linux Today i en kommentar.

»I programvareindustrien er enhver programmerer en potensiell oppfinner. Nesten daglig står programmere overfor utfordringer som krever at de finner nye løsninger, og at de er innovative. Du finnes millioner av oppfinnere innen denne industrien, og regner man med forskere og studenter finnes det titallsmillioner potensielle innovatører», skriver avisen videre.

Ler av British Telecom

Etter at British Telecom nylig gikk ut og krevde patent på hyperlinken, gikk Eurolinux ut med spydige kommentarer. De gratulerte teleselskapet med at de nå ga verden et ypperlig bevis på absurditeten knyttet til programvarepatenter.

Også Linux-guru Alan Cox har gått hardt ut mot direktivet. På en Linux-konferanse i London tidligere i måneden, påpekte han blant annet at Internett aldri ville blitt utbredt i dagens USA, med dagens patentlovgivning. Cox mener at den amerikanske patentlovgivningen også er i skyld i at WAP knapt er utbredt i dagens USA.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse