umts

Annonse


– Gi GSM- og UMTS-lisens samtidig

umtsEtter at Telia har kjøpt aksjemajoriteten i NetCom regner Ringmar med at Telias lisens til å bygge det tredje GSM-nett (DCS 1800) i Norge må lyses ut på nytt. – Tele2 er meget interessert i en slik lisens, sier han.

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen har også åpnet mulighetene for at det kan bygges et fjerde GSM-nett i Norge. – Det ideelle ville vært om tildeling av GSM-lisens, eller i det minste tildeling av GSM-frekvenser, skjedde samtidig med tildeling av UMTS-lisensene, sier Ringmar.

4 + 4 = 4

– Det skal tildeles fire UMTS-lisenser. Dersom det også skal tildeles fire GSM-lisenser ville det vært naturlig at de to typene nett ses i sammenheng, sier Ringmar.

UMTS-lisensene skal innleveres til Samferdselsdepartementet innen 14. august. Det er høyst tvilsomt om departementet rekker å lyse ut noen ny GSM-lisens før den tid, og nærmest utelukket at hele tildelingsprosessen kan gjennomføres. Teleselskapene i Norge er for tiden begravet i arbeidet med å gjøre ferdig sine UMTS-søknader.

Annonse


– Man trenger ikke nødvendigvis noen GSM-nett for å bygge UMTS-nett, men det er utvilsomt en fordel. Det vil gi bedre dekning og større spektrum av tjenester. Samtidig utbygning av begge typer nett vil bli billigere når det gjelder basestasjoner og nettsystemer generelt, sier Ringmar.

»Fortsatt billigst»

Tele2-sjefen ser positivt på at Telia kommer sterkere inn på det norske mobilmarkedet, men det endrer ikke Tele2s målsetting:
– Vi ønsker fortsatt å være billigst på teletjenester, både i fastnettet og i mobilnettet, sier han.

Ringmar mener også at Tele2 har både finansiell, teknologisk og markedsmessig styrke nok til å søke UMTS-lisens på egen hånd, men han utelukker ikke samarbeidspartnere.
– Det har vi ikke tatt stilling til ennå, sier han.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse