Tegning toller

Annonse


Toll stopper e-handel

Tegning tollerPosten nekter å informere Post- og Teletilsynet om grunnlaget for gebyret.

1. mars i år trådte det i kraft en forskrift som slår fast at alle postpakker fra utlandet skal fortolles. Tidligere ble varer som hadde avgifter på under 50 kroner betraktet som avgiftsfrie.

Gebyr på 50 og 120 kroner

Dersom du kjøper en vare til 150 kroner risikerer du å måtte betale 120 kroner mer i gebyr Posten ved fortolling. Dersom kunden fortoller varen elektronisk koster det 50 kroner. Bransjeorganisasjonen IKT Norge reagerer sterkt på denne fortollingen.

– Jeg tror ingen andre land i Europa har en tilsvarende ordning, der forbrukeren risikerer å få en avgift på 100 prosent av prisen, uttaler Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT Norge, til Dagens Næringsliv. Hans organisasjon vil nå ta saken opp med EU.

Annonse


Bedt Posten om opplysninger

For å kunne vurdere om Posten opererer med kostnadsbesparende priser har Post- og Teletilsynet bedt ledelsen i Posten om å få en del opplysninger, i følge Aftenposten.

– Vi er ikke uenige i at det koster penger å ekspedere slike sendinger, men vi ber om grunnlaget for å kreve de beløpene som Posten nå gjør, sier avdelingsdirektør Torstein Olsen i PT til Aftenposten.

Forbrukerrådet på sin side mener at vedtaket fra Stortinget i fjor om merverdiavgift på postsendinger hemmer netthandelen.

I departementene er man svært uenige om gebyrene. Næringsdepartementet ønsker at forskriften endres slik at e-handel ikke rammes, men får ikke støtte fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Nå blir saken trolig tatt opp på Stortinget.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse