arkiv

Annonse


Bredbånd mest i vekst via satellitt

arkivEn undersøkelse gjennomført i 22 europeiske land viser at over 50 prosent av befolkningen i disse landene fikk bredbånd via satellitt.

I følge en pressemelding fra ASTRA satellittsystemer har bredbånd via satellitt nådd en markedsdel på over 50 prosent i Europa.

Av totalt 168 millioner fjernsynshustander i 22 europeiske land var 51 prosent tilknyttet via kabel eller egen parabolantenne, viser undersøkelsene gjennomført på oppdrag fra ASTRA.

Men ikke alle er digitale

Undersøkelsen har derimot ikke inkludert de landene som har minst satellitt, og der den tekniske utviklingen henger litt akterut, som Albania og Makedonia.

Annonse


Det er konvergensen mellom Internett, fjernsyn og interaktive muligheter som har gjort at stadig flere har benyttet seg av bredbånd via satellitt. Imidlertid tar ikke undersøkelsen med hvor mange som kun benytter seg av fjernsynsmulighetene.

En tredjedel av alle europeiske husstander har i dag mulighet til å motta digitale overføringer eller er digitalt forberedt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse