Annonse


Kundene overtar jobben

Via nettet kan ansatte i kundenes lønns- og personalavdelinger melde nyansatte inn i pensjonsordningen, eventuelt melde ut folk som har sluttet i bedriften.

De kan dessuten varsle om endringer i det enkelte medlemmets lønnsbetingelser som vil påvirke beregningen av pensjonspoeng, og deretter beregne hvordan lønnsforhøyelsene vil gi utslag på bedriftens totale pensjonskostnader, sier fagavdelingsleder Bjarte Lyssand i Vesta Liv AS til Telecom Revy.

Oppdatert informasjon

Til gjengjeld for at kundene har gått inn og overtatt deler av de mest rutinepregede arbeidsoppgavene i forsikringsselskapet, har de fått tilgang til en kontinuerlig oppdatert pensjonsdatabase med kontoinformasjon om samtlige av bedriftens ansatte, oversikt over hvordan pensjonsmidlene er plassert, og hvilke skattefordeler dette innebærer for bedriften.

Ta markedsandeler

Selskapets egne saksbehandlere kan dermed konsentrere seg om viktigere oppgaver, som kvalitetskontroll av informasjon og forberedelse av erstatningsutbetalinger.

Annonse


Det at kundene nå utfører store deler av punsjejobben selv, vil ikke føre til oppsigelser i selskapet. Snarere tvert imot.

– Vi er et lite selskap, med fem prosent markedsandel, og har ambisjoner om å vokse. Vi trenger hver eneste ansatt, sier Lyssand.

Adm. direktør Jørund Vandvik i Vesta-konsernet har tidligere uttalt at innføringen av nye, kostnadseffektive IT-løsninger innebærer at saksbehandlingsbehovet reduseres med anslagsvis 10 prosent. Han regner med at den frigjorte saksbehandlingskapasiteten vil komme godt med når Vesta-konsernet åpner for salg av innskuddsbasert tjenestepensjon, med såkalt «unit link».

Et nytt tilbud på det norske forsikringsmarkedet der selskapet har ambisjoner om å kapre 20 prosent markedsandel, eller 30.000 norske kunder i løpet av de første tre årene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse