Annonse


Billigere datalinjer

Prisene settes ned både på analoge og digitale samband, og på samband mellom de store byene, melder Telenor.

Vil krige

For nå vil det statseide selskapet ta opp konkurransen fra de nye teleaktørene.

– Markedet for leide samband er i rask utvikling med flere alternative tilbydere. Telenors målsetting er å inneha en aktiv rolle, og prisreduksjonen er således med på å sikre at Telenors tilbud på leide samband er konkurransedyktige. Vi vil fortsette arbeidet med å innføre ny teknologi som vil effektivisere produksjonsplattformene og gi kundene nye tjenester med bedre kvalitet, sier adm. direktør Jan Edvard Thygesen i Telenor Telecom Solutions.

Prisreduksjonen gjelder for analoge og digitale samband med kapasitet fra 64 kbit/s og opp til 155Mbit/s.

Annonse


Digital høyhastighet

Prisreduksjonen er størst for digitale høyhastighetssamband, med en reduksjon opptil 25 prosent. Prisene på digitale samband med hastighet 64kbit/s – 2Mbit/s settes ned med i gjennomsnitt 10 prosent.

I tillegg øker Telenor rabattene til å gjelde samband mellom flere av de største byene i Norge, og slike samband vil oppnå rabattsats på 15 prosent. Endringene i rabattsatser gjøres gjeldende fra 1. september 2000.

Prisreduksjonen fra 1. august er en fortsettelse på de prisreduksjonene Telenor har gjennomført for leide samband de siste årene. Telenor opplyser at de ønsker at prisreduksjonene skal føre til økt bruk av ledig kapasitet i nettet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse