Annonse


10 IT-selskaper går sammen

Blant de 10 norske selskapene som skal samarbeide finner vi blant andre Merkantildata og Software Innovation.

I en pressemelding oppgir de at målet er å bygge et markedsledende kompetansenettverk som skal betjene kunder i den nye nettverksøkonomien.

Allianse for vekst

– Tradisjonell vekststrategi er organisk vekst og oppkjøp. Allianser er et tredje alternativ, men de må være forpliktende dersom de skal lykkes. For å ruste oss mot det nye markedet, etablerer vi derfor Vindfang som et nytt felleseid selskap. I Vindfang vil store og små aktører i IT-bransjen møtes på en ny arena med likeverdig innflytelse, sier styreformann Einar Broch.

Kompetansenettverket vil representere et virtuelt konsulent- og applikasjonshus, som stifterne hevder blir blant de største i Skandinavia.

Annonse


Partnerne

Partnerne bak Vindfang er for uten de børsnoterte selskapene Merkantildata og Software Innovation, Component Software Nordic, Compello Software, H-DM Data, CorpVersity, MPS Grafisk, Eaccount, X.HLP, Mazeppa.

Partnerne har likeverdig innflytelse i alliansen gjennom stemmerettsbegrensning på 10 prosent. Alliansen har som ambisjon å mangedoble antall partnere i år, og børsnotere selskapet innen tre år.

1.400 konsulenter

Vindfang etableres på en ny og prosjektrettet samarbeidsmodell som er innrettet mot nettverksøkonomien. Dette hevder de skal gi kundene »en markedsplass for løsninger og et reservoir av markedsledende kompetanse som omfatter bransjekunnskap, teknologi og prosjektledelse».

Som startbeholdning representerer alliansen 1.400 konsulenter. Målet er å utvikle nye løsninger basert på felles kompetanse.

Vil ha flere med

En ny markedsportal med et bredt spekter av applikasjoner og konsulenttjenester er under utvikling. Vindfang vil kontinuerlig rekruttere partnere med komplementær kompetanse og applikasjoner for å styrke alliansen på strategiske markeds- og løsningsområder.

Flere av partnerne opererer i dag på det nordiske markedet. Gjennom Vindfang får partnere som nå kun opererer i Norge markedsmuskler til også å angripe SMB-markeder i Sverige og Danmark.

Eierandeler

De enkelte partnerne har følgende eierandeler:

  Compello Software 1,2 prosent

 • Component Software Nordic 16,6 prosent
 • CorpVersity 7,1 prosent
 • Eaccount 1,2 prosent
 • H-DM Data Management 1,2 prosent
 • Mazeppa 1,2 prosent
 • Merkantildata 34,9 prosent
 • MPS Grafisk 2,3 prosent
 • Software Innovation 33,3 prosent
 • X.Hlp 1,2 prosent

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse