Annonse


Bredbåndsrace til høsten

Når bredbåndsracet starter til høsten vil det komme en forvirrende høstflora av tilbud og priser. Men etter hvert vil faktorene som påvirker markedet – teknologi, tilbud og etterspørsel, i første rekke – tvinge frem en prisstruktur som vil presse prisene ned på et nivå som forbrukerne kan akseptere.

Det er også da markedet vil ta av, når brukerne får tilbud som er priset slik at det blir spiselig for den enkelte, sier Tore Aarønæs i analyseselskapet Norsk Telekom AS.

Men utviklingen vil fortsette i høyt tempo, med konkurrerende tilbud på pris og ytelse. Dette vil presse prisene ganske fort nedover, samtidig som ytelsen vil øke. I praksis vil forbrukeren få stadig større båndbredde for omtrent samme pris.

Endrer seg

Aarønæs har laget det han kaller en forenklet fremstilling av utviklingen (se graf). – Fremstillingen bygger på dagens situasjon, men omfatter få av dagens tilbud på bredbåndstjenester, fordi disse ikke finnes i stort nok omfang eller utbredelse til å utgjøre et reelt marked.

Annonse


Men det vil endre seg rask til høsten, når kundene får velge mellom flere konkurrerende tilbud og teknologier. Da vil markedsmekanismene for alvor begynne å gjøre seg gjeldende, sier Aarønæs.

Utgangspunktet til Aarønæs er gjennomsnittsbrukeren.
– Til nå har den vanlige bruker vent seg til et visst kostnadsnivå for sitt behov, som kan forsøksvis kan defineres som en halvtimes surfing hver dag, betalt i minuttpris. Slik er det i oppringt samband på fastnettet, både med analogt modem og ISDN. Men det er dette som nå vil forandre seg, og som vil skape en ny dynamikk i bredbåndsmarkedet, sier Aarønæs.

Rimeligere

UPC har allerede merket utviklingen i sitt marked, hvor månedsprisene for fast internettforbindelse gradvis er blitt justert nedover. UPCs Chello tilbyr nå 300 kbit nedlasting og 64 kbit opplasting til en minimums månedspris av 295. For 100 kroner mer på kunden 640 kbit nedlasting og 128 kbit opplasting.

Dette er jo ikke akkurat bredbåndskapasitet, men har til dels betydelig større kapasitet enn dagens ISDN, samtidig som nettforbindelsen er konstant, noe som er en vesentlig faktor i bredbåndstjenester. En internettforbindelse som ikke trenger oppkobling gir erfaringsmessig andre og mer omfattende bruksmønstre.

Like tilbud

Foreløpig vet vi ikke så mye om hvilket prisnivå aktørene vil legge seg på til høsten.
– Mange sikter seg nok inn rundt midten på disse kurvene, altså 2 Mbps til rundt 4-500 kroner måneden. Deretter tror jeg vi vil få se at stadig større båndbredde tilbys til omtrent denne prisen. Konkurrentene må overby hverandre på båndbredde og underby hverandre på pris i de områdene hvor det er reell konkurranse, sier Aarønæs.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse