Telenor ill.

Annonse


Folke-rabatt på Telenor-aksjer

Telenor ill.Det ble klart da politikerne onsdag kveld behandlet den kommende børsintroduksjonen av Telenor.

Kristelig Folkeparti, Høyre, Senterpartiet og Venstre utgjorde i utgangspunktet et mindretall som ønsket å gi rabatter til småsparer. Under behandling fikk de også med seg Fremskrittspartiet, og dermed var det flertall for følgende forslag:

»Regjeringen får fullmakt til å legge opp til preferansetildeling til småsparere i forbindelse med børsintroduksjonen. Det er en forutsetning at det blir lagt opp til rabattordninger/incentiver til småsparere i forbindelse med dette.»

Stortingsflertallet mener at rabattordninger vil virke positivt på etterspørselen av aksjene i en tidlig tegningsfase.

Annonse


Det er foreløpig usikkert hvor stor rabatten vil bli. Samferdselsdepartementet har oppgaven med å utforme rabattordningen.

Høsten 2000

Børsintroduksjonen skal seneste skje innen utganen av 2001. Men både regjeringen og Telenor regner med at det skjer allerede i høst. 25. september har vært nevnt som en dato for børsnotering. Men dette er ikke blitt bekreftet av myndighetene.

Det er lagt opp til at den norske stat skal selge seg ned til 75-85 prosents eierandel ved børsnotering. På sikt skal staten selge seg ytterligere ned, men ikke under 51 prosent.

Etter planen skal Telenor-ansatte få en aksjeordning. Men opsjoner vil ikke bli benyttet ved børsnoteringen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse