Annonse


Håndfripåbud uten effekt

Norske bilister tar tilsynelatende ikke særlig tungt på forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon i bil. En kikk på køene ut av Oslo avslører raskt at mobiltelefonen fortsatt er hyppig benyttet som ørevarmer, til tross for at Stortinget til slutt fikk samlet seg om et forbud mot slik aktivitet.

Ikke mobilkontroller

Politiavdelingssjef i Utrykningspolitiet (UP), Ole Høiby, sier til wapland.no at det ikke finnes noen komplett oversikt over hvor mange forelegg som er skrevet ut, men at det nok dreier seg om over 100 bare fra UP. I tillegg kommer foreleggene som er skrevet ut av politidistriktene.

Forelegget er på 500 kroner, og skrives bare ut dersom du er tatt på fersken med mobiltelefonen i hånden.

Annonse


– Vi har ikke satset mye på dette, men tar de vi kommer over i forbindelse med annen kontrollvirksomhet, sier Høiby.

Mangler data

Heller ikke i justisdepartementet har man noen full oversikt over antallet utskrevne forelegg. Terje Olsen i justisdepartementets politiavdeling skylder på manglende datainvesteringer, og mener det ikke er mulig å holde seg løpende oppdatert slik situasjonen er i dag.

Uansett hvem det er som har skrevet ut foreleggene, så er det Statens Innkrevningssentral (SI) som tar seg av arbeidet med å kreve inn pengene. Nils Sagrab i SI opplyser ovenfor wapland.no at de bare har fått melding om 64 mobilsyndere i løpet av de 90 dagene loven har eksistert.

I justisdepartementet forklarer man de lave tallene med at mange politidistrikt somler med innrapporteringen, og samler opp forelegg over lengre tid før de oversendes SI.

Faren for at du skal bli tatt for å bruke mobiltelefonen i strid med gjeldende regler er altså ikke stor. Det er imidlertid en mager trøst dersom du forårsaker et uhell fordi du satt uoppmerksom og fiklet med mobilen…

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse