Annonse


Innlands-Norge utenfor UMTS

Blant de 12 byområdene som Samferdselsdepartementet har listet opp som minimumskrav forekommer Sandefjord, Bodø og Tromsø Hamar, Lillehammer og Gjøvik er ikke nevnt. I tillegg anser teleoperatørene Hedmark og Oppland som de mest kostbare å bygge ut for bredbånd i fastnett, fordi bosettingen er så spredt.

Overrasket

– Dette er et signal som må tas alvorlig. Jeg er overrasket over at Mjøs-regionen ikke er tatt med i utlysningens krav til utbygging. Setter man en passer på Helgøya i Mjøsa og slår en sirkel med fem-seks mils radius dekker man mer enn 200.000 mennesker, sier fylkesmann Sigbjørn Johnsen til Telecom Revy.

– I utbyggingen av næringslivet og samfunnet generelt i innlands-Norge har vi selvsagt forutsatt at regionen skal ha like gode telekommunikasjoner som resten av landet. Det vil bli helt avgjørende for utviklingen av næringslivet fremover. Regionen har flere fremstående IT-miljøer allerede, sier Johnsen. En slik utvikling truer med å plassere Innlands-Norge i bakleksen. Det innser også fylkesmann Johnsen:
– Det som var bra nok under OL tilfredstiller ikke dagens krav. I våre planer er informasjonsteknologi og utdanning helt sentrale og vil få topp prioritet.

Sigbjørn Johnsen, som kjenner de politiske korridorer godt etter mange år som finansminister og Stortingsrepresentant, har på ingen måte tenkt å godta at hans region skal stille bakerst i telekøen. Han fester sin lit til at Samferdselsdepartementet varsler UMTS-søkerne om at de helst bør gå utover minimumskravene for å få tildelt konsesjonen.

Annonse


– Vi skal nok vite å la vår røst bli hørt, lover fylkesmann Sigbjørn Johnsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse