Annonse


Nordmenn klager på mobiltempo

– I Norge er vi flinke til å bruke nye mobile tjenester, men ikke raske nok til å utvikle nye. Vi ligger langt fremme i dag, men tempoet må bli vesentlig større hvis Norge skal beholde en internasjonal posisjon som et innovativt mobilmarked, sier Oddleif Westby, daglig leder i Colibria til wapland.no.

Bortskjemte nordmenn

Selskapet er nystartet og tjener i dag penger på konsulentoppdrag. Colibria har også utviklet egne produkter innenfor området mobilt internett og jobber med salg av disse.

– Jeg tror vi er litt bortskjemte i Norge. Skandinavia ligger langt framme når det gjelder å ta i bruk og teste nye mobile tjenester, men egentlig er vi ikke kommet så langt som vi liker å tro. Utviklingen av nye tilbud går utrolig fort andre steder i verden, sier Westby, som med avdelingskontor på Filippinene burde ha en viss autoritet på området.

Westby forteller at filippinerne sender 10 SMS-meldinger hver dag, og at etterspørselen etter nye tjenester på mobilen er enormt høyt i landet.

Annonse


Må øke tempoet

– Dersom Norge skal få en internasjonal posisjon innenfor mobilt internett, er vi nødt til å øke tempoet innenfor utvikling og bruk av mobile internettjenester. Selv om vi har svært gode kontakter innenfor miljøene i Norge, har vi merket at det har vært betydelig lettere å få innpass utenfor landets grenser, særlig i Sør-Amerika og Asia, sier Westby.

Da Colibria startet virksomheten siktet de mot Europa, men fant fort ut at det ekstreme racet for å komme fort ut med tjenester i Sør-Amerika og Asia gjorde det lettere å arbeide der.

– Tempoet i disse markedene er enormt. Alle vil fortest mulig ut med mobile tjenester, og fokuserer ekstremt på tempo og kreativitet.

Bygger miljøer

Colibria jobber ikke mot sluttbrukeren, men lager de underliggende systemene som portaler, internettleverandører og teleoperatører kan bruke til å lage spennende tjenester. Kongstanken til Westby & Co er community-bygging, eller for å si det på norsk: gruppe- eller miljøbygging.

– Vi satser først på communities, rett og slett fordi vi ser et kjempemarked her. Det handler om å benytte mobilnettet til å skape kontakt mellom grupper av mennesker. Det kan være i form av møteplasser eller oppslagstavler der en gruppe gjør avtaler, snakker sammen, deler relevant informasjon eller liknende. Denne bølgen startet med SMS og fortsetter med WAP, sier han.

For å forklare hva community-tjenester kan være, tar Westby utgangspunkt i EM i fotball. En tenkt tjeneste på dette området kunne være et sted å gå for å få kampoversikter. Hvor og når spilles kampene, diskusjonsgrupper om lag og spillere, resultatservice, gambling, beskjedtavle for å si hvor du er i landet, avstemning over banens beste med kontinuerlig oppdaterte resultater under kampene, hvilken supportersang synges neste gang, etc.

– Men dette er bare eksempler. Community kan like gjerne være familien, vennekretsen eller etter hvert jobben, sier Westby. Han nevner jobben sist, fordi han regner med at det er privatmarkedet, og da spesielt ungdom, som kommer til å drive fram utviklingen først, ikke næringslivet.

Kun i starten

– I dag virker det som mange tror at om man har en ide innenfor mobilt Internett, blir det vellykket. Det blir for enkelt. Vi er helt i starten av en utvikling. Jeg er overbevist om at det vil bli lansert en rekke tjenester som ikke vil slå an, sier han.

– Kreativiteten vil florere, men om et års tid er det mange lanseringer som vil være glemt. Som med alt annet må det være et behov i markedet for at man skal overleve. Det er imidlertid en nødvendig utvikling, det gjelder bare å ha systemer i bunnen som gjør det mulig å utvikle nye og solide tjenester fort, sier han.

Han mener at mens det er kreativiteten som er i førersetet av utviklingen i dag, vil det være kvaliteten som teller om et års tid.

– I dag lanserer man masse rart som sikkert ikke vil bli brukt. De som ikke har skikkelige utviklings- og driftsprosesser i bunnen vil falle fra. Etter hvert som antall brukere øker vil også kravet til drift og kvalitet øke. Utfordringen ligger i å ha driftssikre systemer som er enkle å videreutvikle og raske å bygge nye tjenester på. Tradisjonelle IT-selskaper som har tatt fram ordentlige systemer for enkel utvikling og drift av tjenester vil vinne, mener han, og legger vekt på å kombinere kunnskap om telekom-verdenen og Internett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse