Annonse


Åpen portal – eller åpen forvirring?

Mange tjenester ynder å kalle seg portal i våre dager, men det hersker forvirring rundt selve begrepet. På Spray sin internasjonale søkemotor finnes det for eksempel 87.635 dokumenter som inneholder ordet.

Hvilken kriterier må være fylt for at en tjeneste kan kalle seg portal?

En av Norges mest besøkte portaler er ABC Startsiden, og daglig leder i selskapet, Tom W. Ottmar har svært klare meninger om hva en portal egentlig er. Ottmars strenge kriterier- Det er tre ting som karakteriserer en portal og dersom man ikke oppfyller disse kan man ikke kalle seg en portal etter min mening, sier Ottmar.

– For det første skal portalen være en vei videre og fungere som en gjennomgangsport til resten av Internett. En portal skal ikke være et sted der folk blir værende.

Annonse


– For det andre bør portalen ha egenskaper slik at den fungerer som en startside. Etter min mening bør den fungere slik at 90 prosent av dens brukere starter der.

– For det tredje skal en portal dekke mange behov og dette er det mange som synder i mot.

Ottmar påpeker at det har blitt svært mange bransjeportaler, men etter hans mening kan man heller ikke kalle seg det hvis man ikke dekker alle aspektene ved nettopp denne bransjen.

Irritert over utvanning

– Hvis man egentlig er en spesialtjeneste og ikke en inngangs- og gjennomgangsdør til Internett, så nytter det ikke å kalle seg en portal, uttaler Ottman, som er blant dem som irriterer seg over utvanningen av begrepet.

En av de største konkurrentene til Startsiden.no er SOL, men Ottman mener at heller ikke de følger de rene prinsippene for en portal. SOL tilbyr mange tjenester og forsøker å holde leseren innenfor sine sider.

– Når man samler innholdet under egne vinger, slik som SOL gjør, kan man like godt kalle seg en tjenestetilbyder, sier en engasjert Ottman. Han karakteriserer SOL som en klump med innhold og mener at de i de strengeste forstand ikke er en ren portal.

Beste innfallesporten

Internettredaktør for SOL-sidene, Tine Skarland er ikke like skråsikker når det kommer til å definere en portal, men er noe uenig med sin konkurrent i Startsiden.

Skarland mener at en portal er den beste innfallsporten for en bruker på Internett, men vil ikke definere begrepet absolutt.

– Jeg mener at en portal selv kan tilby tjenester, slik som vi har gjort blant annet med vår auksjonstjeneste. Men det skal også være pekere ut til et bredt aspekt av det man finner på Internett og vise veien til andre sider.

Skarland påpeker at alle ønsker mest mulig trafikk på sine egne sider og på partnernes, men at man også må guide brukeren til andre områder av nettet.

– Vi ser jo også at stadig flere nisjeportaler dukker opp, men da blir det egentlig en selvmotsigelse å kalle seg portal. En portal bør som sagt ha bred dekning og det har man ikke når man kun henveder seg til en liten nisje.

Hjelp til å navigere

I nystartede Bekk, som spesialiserer seg på e-handelsintegrasjon, sitter Olav Folkestad, som adm. direktør.

Folkestad er heller ikke skråsikker, men mener likevel mye om av hva en portal er.
– En portal er en aggregerende tjeneste som hjelper folk å navigere på nettet. En felles inngangsportal med informasjon og tjenester fra en tredje part, sier Folkestad.

Etter hans mening er det slettes ikke nødvendig å tilby et bredt informasjonsspekter for å kalle seg portal.
– Vi får stadig flere vertikale portaler og det er den veien det vil gå fremover. Det er kun plass til noen få brede portaler på det norske markedet.

– De som henveder seg en til en mindre grupper er like fullt en portal, dersom man systematiserer en viss mengde informasjon, uttaler Folkestad. Etter hans mening må portalen også tilby informasjon som de ikke eier selv, og den må selvsagt være mulig å komme seg ut av ved hjelp av linker til eksterne sider.

Stadig flere vertikale portaler

Folkestad mener at trenden går mot portaler som ikke bare linker, men også tilbyr nyttige tjenester, som er relatert til emnet de satser på.

– Det vil jo bli kjedelig hvis alle portalene kun hadde linker og ingen tilleggstjenester, uttaler Folkestad.

Da ble man jo like klok. Men alle synes å være enige om at portalen er en inngangsdør til andre siter på Internett, og at den skal kunne hjelpe brukeren til å navigere. Men kan noen påberope seg å »eie» et slikt begrep?
Det hender at det er tomt bak porter utenfor den virtuelle verden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse