Kabelsurfer

Annonse


Surfer i arbeidstiden

Kabelsurfer

Men til gjengjeld bruker mange nettet jobbrelatert når de surfer hjemmefra.

Studien Pan European Internet Monitor fra Pro Active International viser at europeere blir stadig ivrigere på surfing, og faktisk nedprioriterer andre aktiviteter som et resultat av dette. Hele 47 prosent av surferne ser f.eks mindre på fjernsynet.

Søker informasjon

Det blir stadig vanligere å være tilknyttet Internett på arbeidsplassen og ikke overraskende nok, går en god del av tiden på nett med til private gjøremål. På jobben bruker vi altså 23 prosent av tiden på nett til private gjøremål. Informasjonssøk og e-post er imidlertid de vanligste aktivitetene.

Annonse


Hjemmefra brukes 74 prosent av tiden til private gjøremål,. Også her de samme aktivitetene i sentrum. 14 prosent av tiden brukes arbeidsrelatert og 12 prosent brukes til utdanning

Utenom jobben bruker de fleste europeere nettet til å sende e-post samt søke informasjon. Hele 70 prosent utførte disse aktivitetene i løpet av en to ukers periode. 40 prosent har bruket nettet privat til nyhetslesing, tilfeldig surfing og nedlasting i samme perioden.

Ikke bekymringsverdig

– Egentlig synes jeg ikke det er så mye å bekymre seg om at arbeidstakerne bruker såpass med tid til private gjøremål på jobb, uttaler Liesbeth Hop, president i Pro Active. At 14 prosent bruker nett i jobbrelatert når de surfer hjemmefra, mener hun er en klar indikasjon på at vi bruker mer av fritiden i jobbøyemed.

– Dessuten har det vært svært vanlig å bruke telefonen til private gjøremål tidligere, så jeg tror ikke folk jobber mindre enn tidligere sier Hop.

Nyhetshungrige nordmenn

Nordmenn er de aller ivrigste av alle nyhetsleserne. 22 ganger i løpet av en måned klikker Ola Nordmann seg inn på en nyhetssak på Internett, mens det europeiske gjennomsnittet er 16 ganger.

Fremdeles er det nyheter som trekker flest klikk også totalt, etterfulgt av teknologi-, reise-, finans- og utdanningsstoff.

Digitalt gap

Liesbeth Hop uttrykker bekymring over at det digitale gapet er i ferd med å øke i Europa. De flittigste nettbrukere er menn, med høyutdannelse som sitter i ledende stillinger..

I denne gruppen er det tekniske kunnskapsnivået høyt. I en stor del av samfunnet er det mange som ennå ikke har tatt i bruk Internett.

Norge og Skandinavia skiller seg her noe ut. I Norge er det f.eks flere menn en kvinner som surfer, og internettpenetrasjonen er også mye høyere enn i resten av Europa. Nesten 60 prosent av den norske befolkning er på nett, mens tallet for Europa er 34 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse