Annonse


Selger ned i Bravida

Telenor og dagens eiere i BPA vil etter fusjonen hver ha 48 prosent av det nye selskapet, mens ledelsen skal eie fire prosent. Det er avtalt at Telenor innen to år skal selge seg ned til 33-34 prosent av selskapet, og ytterligere ned ved en børsnotering i løpet av tre til fem år.

BPA eies av et konsortium med risikokapitalfondet Procuritas Capital Partners, byggeforetaket Peab, de finske selskapene Sampo Liv Insurance company og Sponsor Capital, Baring Private Equity Partners, investeringsselskapet Latour samt investeringsselskapet Atle.

Nordisk

Det nye selskapet vil utgjøre en sterk nordisk enhet som med nær 13.000 ansatte på 400 steder i Norge, Sverige og Danmark.

Johan Karlström i BPA mener dette gjør at »nye» Bravida kan kombinere stordriftsfordeler med et sterkt lokalt nærvær. Karlström blir konserndirektør med ansvar for den operative driften i det nye selskapet.

Annonse


Forventer 10 % vekst

– Målet for nye Bravida er en fortsatt omsetningsvekst over 10 prosent. Denne veksten vil komme både organisk og gjennom oppkjøp, sier styreformann Mikael Ahlström.

Les mer på de to fusjonerte selskapenes hjemmesider bravida.com og BPA.se.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse