Annonse


Nå slipper du å vente på bussen

SINTEF i Trondheim samarbeider med Statens Vegvesen og kollektivaktørene i byen og Statens Vegvesen for å kontinuerlig overvåke bussenes posisjon langs en hovedåre fra sentrum og sørover. Den første overvåkede busstraséen åpner etter planen på nyåret, skriver Aftenposten.

Meningen er at det skal bli mulig å gå inn på Internett og se hvor en bestemt buss befinner seg. I tillegg vil skjermer på holdeplassene vise hvor lenge det er til neste buss faktisk dukker opp – selv om man kanskje kan si at litt av vitsen er borte når man må stå i den samme kulda for å se når bussen kommer.

Genialt med mobil

Derfor er den kanskje mest spennende muligheten at systemet skal kunne varsle deg via mobiltelefonen. Man kan da for eksempel tegne “abonnement” på din egen avgang slik at du ikke får en hel haug med info om busser som er totalt uvesentlig for din reise.

Annonse


Man har ennå ikke tatt stilling til hvilke teknologiske løsninger som skal velges, men mye tyder på at bussene overvåkes ved hjelp av satellittnavigasjon (GPS). Signalene til mobilen sendes trolig som sms-meldinger, men kan også bli basert på wap.

– Klarer vi å spare folk for fem minutter ventetid, vil det bety veldig mye for de som reiser, sier seniorforsker Eirik Skjetne på SINTEF Samferdselsesteknikk.

– Vi tror sånt vil påvirke kollektivtransportens image. Litt high tech slår bra an, særlig hos ungdomsgruppene, sier han videre til Aftenposten.

Lokale tjenester

Det er også planer om å inkludere lokasjonsbaserte tjenester i prosjektet, noe som vil føre til at man kan slippe å motta unyttige meldinger. Er man på jobben trenger man ikke informasjon om bussen som går utenfor husdøra, eller omvendt.

Men gleder du deg til å ta i bruk tjenesten må du smøre deg med tålmodighet. For i denne internettalderen hvor nye prosjekter settes i gang, ferdigstilles og i noen tilfeller avvikles utrolig raskt er det et annet tempo over sinkene på SINTEF.

De kan fortelle at andre kollektivbrukere nok må vente til prosjektet er over (noe som ikke skjer før utgangen av 2001) før det blir avgjort om ordningen skal settes i gang i resten av landet.

Det er jo forståelig. En slik unyttig og farlig tjeneste må man jo vurdere nøye før man slipper den ut på markedet 🙂

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse