Annonse


Første verktøykasse fra SyncML

“Spesifications and Reference Toolkit” er nå tilgjengelig for de rundt 200 selskapene som er medlemmer i SyncML. Kodesettet kan lastes ned fra nettsidene www.syncml.org.

Spesifikasjonene inkluderer en full beskrivelse av det SyncML-formatet, basert på XML, og gir et første innblikk i den nye synkroniseringsprotokollen. Verktøysettet vil også inneholde retningslinjer for å bruke SyncML over HTTP, wap, og OBEX.

Meningen med SyncML er å etablere en global standard for synkronisering av produkter på tvers av plattformer og teknologier.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse